Wednesday, May 28, 2014

  Server beIN SPORT free.satna.tv

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 8:47 PM
SERVER ON 30/04/2014 update
PROTOKOL : NewCamd5.25
Host : free.satna.tv
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Thursday, May 1, 2014

  Server beIN SPORT /Canalsat osos2015.myftp.biz

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 8:46 PM
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : osos2015.myftp.biz
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server beIN SPORT /Canalsat os2015.myftp.biz

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 8:44 PM
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : os2015.myftp.biz
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server beIN SPORT / Canalsat osos2015.no-ip.org

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 8:45 PM
PROTOKOL : NewCamd5.25
Host : osos2015.no-ip.org
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server beIN SPORT sasaserver.no-ip.info

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:47 PM
PROTOKOL : NewCamd5.25
Host : sasaserver.no-ip.info
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server os2015.no-ip.org beIN SPORT / CYFRA+ / CANALSAT / ART / NOVA / BIS TV

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 11:05 PM
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : os2015.no-ip.org
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server beIN SPORT /ART/NOVA soft4sat.craftx.biz

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:27 PM
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : soft4sat.craftx.biz
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server Newcamd FuLL soft4sat-com.no-ip.org

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:24 PM
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : soft4sat-com.no-ip.org
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server bestshar-satna.dnsd.me BEIN SPORT/ ART/NOVA/CSAT SD+HD/DIGITAL+ SD + HD/ CYFRA+/SKYIT09CD

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:32 PM
PROTOKOL : NewCamd5.25
Host : bestshar-satna.dnsd.me
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server cccam-hamada.sytes.net Newcamd Canal sat / Bein Sport

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:43 PM
PROTOKOL : NewCamd5.25
Host : cccam-hamada.sytes.net
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server soft4sat.dnsd.me beIN SPORT/ ART/NOVA/CANALSATHD/CANALSAT VIA/DIGITAL SD+HD/CYFRA+/SKYIT

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:28 PM
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : soft4sat.dnsd.me
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  CCcam full server soft4sat-com.no-ip.org

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:24 PM
C: soft4sat-com.no-ip.org 19100 chewxoif soft4sat.com
C: soft4sat-com.no-ip.org 19100 cheo1ggj soft4sat.com
C: soft4sat-com.no-ip.org 19100 chelg5ad soft4sat.com

  Free CCCam server soft4sat.dnsget.org

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:28 PM
C: soft4sat.dnsget.org 14000 wilwufa soft4sat.com
C: soft4sat.dnsget.org 14000 wilxkkb soft4sat.com
C: soft4sat.dnsget.org 14000 wilq93h soft4sat.com

  Free Cccam Server bestshar-satna.dnsd.me

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:32 PM
C: bestshar-satna.dnsd.me 19100 zatdwwc satna.biz
C: bestshar-satna.dnsd.me 19100 zataq6y satna.biz
C: bestshar-satna.dnsd.me 19100 zataas4 satna.biz

  Free Server CCCam soft4sat.no-ip.biz

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:20 PM
C: soft4sat.no-ip.biz 24500 atmj0n6p soft4sat
C: soft4sat.no-ip.biz 24500 atmb3f4t soft4sat
C: soft4sat.no-ip.biz 24500 atm8i4xn soft4sat

  Free Server CCCam soft4sat.no-ip.biz

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:23 PM
C: soft4sat.no-ip.biz 11000 cosp4md soft4sat.com
C: soft4sat.no-ip.biz 11000 cosmxv0 soft4sat.com
C: soft4sat.no-ip.biz 11000 cosmhh5 soft4sat.com

  Server soft4sat.dnsget.org beIN SPORT/ ART/NOVA/CANALSATHD/CANALSAT VIA/DIGITAL SD+HD/CYFRA+/SKYIT

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:33 PM
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : soft4sat.dnsget.org
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server Full Cccam cccam-hamada.sytes.net

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:42 PM
C: cccam-hamada.sytes.net 2455 dz4ever satarabia.net
C: cccam-hamada.sytes.net 2455 dz4ever satarabia.net
C: cccam-hamada.sytes.net 2455 dz4ever satarabia.net

  Server iensat-sharing.no-ip.biz BEIN SPORT / CANALSAT / NOVA / BIS TV / SRG SWISS / SKY DE/IT / CYFRA+ / TivuSat

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:27 PM
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : biensat-sharing.no-ip.biz
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  CCCam Full Server biensat-sharing.no-ip.biz

Updated on ( UTC +1) :30th April, 2014, 7:29 PM
C: biensat-sharing.no-ip.biz 18000 ch1232eal biensat.com
C: biensat-sharing.no-ip.biz 18000 ch1232eal biensat.com
C: biensat-sharing.no-ip.biz 18000 ch1232eal biensat.com

  Server beIN SPORT 3gyptsat.sytes.net

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : 3gyptsat.sytes.net
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Newcamd Full Server 3gyptsat.sytes.net

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : 3gyptsat.sytes.net
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server beIN SPORT datta-sat.zapto.org

PROTOKOL : NewCamd5.25
Host : datta-sat.zapto.org
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  CCcam full server datta-sat.noip.us

C: datta-sat.noip.us 17000 Atletico-Madrid1 datta-sat.com
C: datta-sat.noip.us 17000 Atletico-Madrid2 datta-sat.com
C: datta-sat.noip.us 17000 Atletico-Madrid3 datta-sat.com

  Free Server CCCam 3gyptsat.sytes.net

C: 3gyptsat.sytes.net 29000 gvne1 3gyptsat.com
C: 3gyptsat.sytes.net 29000 gvne2 3gyptsat.com
C: 3gyptsat.sytes.net 29000 gvne3 3gyptsat.com

  Server beIN SPORT soft4sat.zapto.org

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : soft4sat.zapto.org
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Newcamd full server NeW4TeCH-NeWcAmD.zapto.org

PROTOKOL : NewCamd5.25
Host : NeW4TeCH-NeWcAmD.zapto.org
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  CCcam full server dz-sat.zapto.org

C: dz-sat.zapto.org 12000 ronaldo1 dz-sat.com
C: dz-sat.zapto.org 12000 ronaldo2 dz-sat.com
C: dz-sat.zapto.org 12000 ronaldo3 dz-sat.com

  Server beIN SPORT NeW4TeCH-NeWcAmD.zapto.org

C: NeW4TeCH-NeWcAmD.zapto.org 19000 chealsea99 new4tech.com
C: NeW4TeCH-NeWcAmD.zapto.org 19000 chealsea99 new4tech.com
C: NeW4TeCH-NeWcAmD.zapto.org 19000 chealsea99 new4tech.com

  Server m6.noip.us beIN SPORT / ART /

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : m6.noip.us
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Sunday, April 6, 2014

  Server beIN SPORT free.satna.tv 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
Host : free.satna.tv
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server soft4sat.dnsd.me beIN SPORT/ ART/NOVA/CANALSATHD/CANALSAT VIA/DIGITAL SD+HD/CYFRA+/SKYIT 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : soft4sat.dnsd.me
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server Newcamd FuLL 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : soft4sat-com.no-ip.org
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server bestshar-satna.dnsd.me BEIN SPORT/ ART/NOVA/CSAT SD+HD/DIGITAL+ SD + HD/ CYFRA+/SKYIT09CD 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
Host : bestshar-satna.dnsd.me
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Free Server CCCam soft4satcccam.zapto.org 06/04/2014

C: soft4satcccam.zapto.org 18000 5Zp1T4 soft4sat.com
C: soft4satcccam.zapto.org 18000 4179u9 soft4sat.com
C: soft4satcccam.zapto.org 18000 UH4090 soft4sat.com

  CCcam full server soft4sat-com.no-ip.org 06/04/2014

C: soft4sat-com.no-ip.org 19100 prewxoif soft4sat.com
C: soft4sat-com.no-ip.org 19100 preo1ggj soft4sat.com
C: soft4sat-com.no-ip.org 19100 prelg5ad soft4sat.com

  Free Cccam Server bestshar-satna.dnsd.me 06/04/2014

C: bestshar-satna.dnsd.me 19100 pardwwc satna.biz
C: bestshar-satna.dnsd.me 19100 paraq6y satna.biz
C: bestshar-satna.dnsd.me 19100 paraas4 satna.biz

  CCcam full server bigcccam-soft4sat.zapto.org 06/04/2014

C: bigcccam-soft4sat.zapto.org 12000 soft1 soft4sat
C: bigcccam-soft4sat.zapto.org 12000 soft2 soft4sat
C: bigcccam-soft4sat.zapto.org 12000 soft3 soft4sat

  Free Server CCCam soft4sat.no-ip.biz 06/04/2014

C: soft4sat.no-ip.biz 11000 arsp4md soft4sat.com
C: soft4sat.no-ip.biz 11000 arsmxv0 soft4sat.com
C: soft4sat.no-ip.biz 11000 arsmhh5 soft4sat.com

  Server biensat-sharing.no-ip.biz BEIN SPORT / CANALSAT / NOVA / BIS TV / SRG SWISS / SKY DE/IT / CYFRA+ / TivuSat 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : biensat-sharing.no-ip.biz
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  CCCam Full Server biensat-sharing.no-ip.biz 06/04/2014

C: biensat-sharing.no-ip.biz 18000 adriii2 biensat.com
C: biensat-sharing.no-ip.biz 18000 adriii2 biensat.com
C: biensat-sharing.no-ip.biz 18000 adriii2 biensat.com

  CCcam full server datta-sat.noip.us 06/04/2014


C: datta-sat.noip.us 17000 Real-dz1 datta-sat.com
C: datta-sat.noip.us 17000 Real-dz2 datta-sat.com
C: datta-sat.noip.us 17000 Real-dz3 datta-sat.com

  Server beIN SPORT os2015.myftp.biz 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : os2015.myftp.biz
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server beIN SPORT osos2015.no-ip.org 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
Host : osos2015.no-ip.org
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server beIN SPORT / CYFRA+ / CANALSAT / ART / NOVA / BIS TV os2015.no-ip.org 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : os2015.no-ip.org
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server beIN SPORT /ART/NOVA soft4sat.craftx.biz 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : soft4sat.craftx.biz
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server beIN SPORT osos2015.myftp.biz 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : osos2015.myftp.biz
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server beIN SPORT sasaserver.no-ip.info 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
Host : sasaserver.no-ip.info
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Free Server CCCam soft4sat.no-ip.biz 06/04/2014

C: soft4sat.no-ip.biz 24500 rmaj0n6p soft4sat
C: soft4sat.no-ip.biz 24500 rmab3f4t soft4sat
C: soft4sat.no-ip.biz 24500 rma8i4xn soft4sat

  Server beIN SPORT / ART datta-sat.zapto.org 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
Host : datta-sat.zapto.org
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Newcamd Full Server 3gyptsat.sytes.net 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : 3gyptsat.sytes.net
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Server beIN SPORT 3gyptsat.sytes.net 06/04/2014

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : 3gyptsat.sytes.net
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  Free Server CCCam 3gyptsat.sytes.net 06/04/2014

C: 3gyptsat.sytes.net 29000 ajbr1 3gyptsat.com
C: 3gyptsat.sytes.net 29000 ajbr2 3gyptsat.com
C: 3gyptsat.sytes.net 29000 ajbr3 3gyptsat.com

  Free Cccam Server satna-server.dyndns.tv 06/04/2014

C: satna-server.dyndns.tv 17100 fonad1 satna1
C: satna-server.dyndns.tv 17100 fonad2 satna2
C: satna-server.dyndns.tv 17100 fonad3 satna3

  Server beIN SPORT satna-server.dyndns.tv 06/04/02014

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : satna-server.dyndns.tv
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14